Sun4ever Wie_en_wat?
Sun4ever Wie_en_wat?

WatkostZonnepanelen.nl

Stichting Sun4ever
■ objectieve en onafhankelijke zonnepanelen informatie ■

sun4ever TOP Solar

■ Stichting Sun4ever promoot zonnepanelen
■ alle informatie omtrent zonnepanelen en hoe je ze op je dak krijgt
■ alle financiële pluspunten en andere voordelen van zonnepanelen
■ geen technisch verhaal maar alles waar je verder op moet letten
■ informatie over prijzen van scherpe aanbieders van zonnepanelen
■ 1000 zonnepanelen-installateurs en solarwebshops op een rij
■ alle hulp bij het terugvragen van de betaalde BTW (laten doen of dhz-handleiding)
zonnepanelen btw-terugvragen sun4everzonnepanelen-installateurs in Nederland Sun4ever
de goedkoopste energie van nederland komt van jouw eigen dak

Zonnepanelen-informatie ten behoeve van consumenten > 'Home of Solar'
Stichting Sun4ever is een niet op winst gerichte organisatie en heeft als doelstelling het promoten en bevorderen van duurzame energie. Voor de Nederlandse consument staat duurzame energie vooral voor de opwekking van elektriciteit middels wind en zon. Dat is het meeste tastbare en in het oogspringende voor de meeste burgers. Zelf stroom opwekken met zonnepanelen is de variant die daarbij echt binnen handbereik van de consument ligt en inmiddels ook een hele forse groei doormaakt. Onze website is 'Home of Solar' en is het vertrekpunt om je als consument en te oriënteren op dit specifieke deel van de zonne-energie mogelijkheden. We nemen je aan de hand door zonnepanelenland en bieden volop informatie. Allemaal niet te technisch maar bedoelt om die zonnepanelen op je dak te krijgen. Dat is ons doel > die zonnepanelen bij jou op jouw dak!


meer dan 1000 zonnepanelen-installateurs op onze site!


Nieuws prinsjesdag 2014
Vrijstelling energiebelasting voor zelfopgewekte stroom door verhuurders
Huiseigenaren die met zonnepanelen stroom opwekken hoeven over het eigen verbruik daarvan geen energiebelasting te betalen. Voor huurwoningen geldt dit niet. Met ingang van 2015 gaat die vrijstelling ook gelden voor de groene stroom die op of aan woningen van verhuurders wordt opgewekt en die door huurders wordt verbruikt. Eindelijk worden huurders niet meer op dit punt gediscrimineerd. Nu nog de verhuurders overtuigen van de grote voordelen.


huurders_actie_zonnepanelenhuurders_actie_zonnepanelen

► ACTIE
"Huurders van Nederland, bel je verhuurder en dring aan op actie, want zonnepanelen op je dak leveren je per saldo lagere woonlasten op en wie wil dat nu niet!"
©Stichting Sun4ever

Nieuws 20 maart 2013
Duitse elektriciteitsnetwerk doorstaat eclips (zonsverduistering) met glans
Duitsland is veel verder met duurzame energie dan Nederland en wekt maar liefst een kleine 30 procent van de elektriciteit op met zonne-energie ofwel zonnepanelen en andere duurzame bronnen. Volgens critici van zonne-energie zou het Duitse netwerk niet bestand zijn tegen stevige veranderingen in zoninstraling . Daarmee zou de aangekondigde zonsverduistering van vandaag dus tot een rampscenario moeten leiden. Maar niets van dat alles. Zonne-energie, maar ook wind, is 24 uur van tevoren goed te voorspellen en daarmee natuurlijk ook de zonkracht gedurende de dag van een eclipse.

zonsverduistering 20 maart 2015 en duitse zonnepanelen opbrengst

Zoals door deskundigen aangegeven was er volstrekt geen sprake van een probleem anders dan andere zeer bewolkte dagen. Het tekort aan zonnestroom werd keurig opgevangen door de genomen maatregelen en leidt niet tot heel ander gedrag bij de producenten dan inspelen op de dagelijkse fluctuaties die zon en wind nu eenmaal opleveren. In de afbeelding van SMA is heel mooi het verloop van de zonopbrengst te zien en met name de dip gedurende de zonsverduistering. Lees meer over de registratie van zonne-energie in Duitsland en klik op de grafiek.


zonnepanelen prijzen duiken onder € 1,00 per Wattpiek 2014

►Wij verkopen geen zonnepanelen en kunnen dus geheel onafhankelijk en objectief informatie verstrekken over dit interessante onderwerp. Zonnepanelen op je eigen dak is een fantastische methode om je eigen elektriciteit (zonnestroom) op te wekken en tegelijkertijd én het milieu én het klimaat én je eigen portemonnee te sparen.

De voordelen stapelen zich op. 
Met panelen op jouw dak zijn we allemaal beter af.

Terugverdientijden vanaf 5 jaar! In 2015 nog de BTW terug te vragen!

Doe daar NU je voordeel mee en stel niet uit!

zonnepanelen sun4ever is een non-profit organisatie doneer NU


top voordeel zonnepanelenset van de maandtop black zonnepanelenset van de maandtop quality zonnepanelenset van de maandtop efficiency zonnepanelenset van de maand

►Zonnestroomsystemen
Een installatie die stroom opwekt wordt ook wel zonnestroomsysteem genoemd. In de volksmond heb je het dan over 'zonnepanelen'. Dat is de term die we op deze site gebruiken als we het feitelijk hebben over een zonnestroomsysteem. Het grootste deel van onze site heeft op dit moment betrekking op deze zonnestroomvariant. Je eigen stroom opwekken met zonnepanelen tegen lagere kosten dan die je energiebedrijf je in rekening brengt. Vrij vertaald betekent dat dat je een forse maandelijkse besparing op je energiekosten kunt realiseren. Bovendien kosten die niet jaarlijks toenemen met het stijgen van de prijzen voor fossiele brandstoffen op de wereldmarkten én vooral stijgende energiebelastingen. En dan hebben we het niet over de geweldige voordelen op het gebied van het milieu. De lijst van voordelen voor jou en de samenleving is lang. Om het plaatje te vervolmaken is sinds juni 2013 daar bovenop voor de particuliere zonnepanelenbezitter nog het terugvragen van de betaalde BTW gekomen. Dat is een extra besparing van 15 tot 17% op deze goudgerande investering.

zonnepanelen toekomst in beeld gebracht


Prijsdaling spectaculair
De prijzen voor zonnepanelen zijn zo spectaculair gedaald, dat het voor de consument met een eigen dak heel erg aantrekkelijk is geworden om over te stappen op zonnestroom. Deze prijsdaling is maar liefst 80% over de jaren 2008 t/m 2014! Voor de traditionele, fossiele energiebedrijven zijn de 'prosumers', mensen die hun eigen energie opwekken en gebruiken, een steeds grotere concurrentie. De fossiele energiebedrijven krijgen een steeds hardere dobber aan het produceren van kolenstroom in een verliesgevende markt. Dat laten de recente ontwikkelingen in voorlopersland Duitsland zien. Daar zijn de de traditioneel dure kilowatturen in de middag inmiddels goedkoper dan de zg. baseload elektriciteit. Voorwaar een paar jaar geleden nog onvoorziene en onverwachte ontwikkeling. De uitbouw van de energie productie uit wind en zon zijn daar verantwoordelijk voor.

In Duitsland zijn de grote energieconcerns de komende jaren van plan om tientallen elektriciteitscentrales te sluiten omdat ze met verlies draaien. EON (de grootste van Duitsland splitst zich op en verkoopt alle kolencentrales). Zelfs enkele bruinkoolcentrales staan op de lijst en dat zijn bij uitstek productie-installaties met een hele lage stroomprijs en een bovenmatige en extreme vervuiling en CO2-uitstoot. Om de kritische elektriciteitsvoorziening in stand te houden mogen ze die centrales niet zomaar sluiten maar het geeft wel de impact aan die duurzame energie bij onze oosterburen begint te krijgen.


blauwe_envelop_btw_terug_zonnepanelenzonnepanelen HANDLEIDING zelf btw terugvragenblauwe_envelop_btw_terug_zonnepanelen

►Onze zonnepanelen informatie
De informatie over zonnepanelen op deze site is bewust niet technisch van aard. Het belangrijkste is het om de consument (maar ook het Midden- en Kleinbedrijf) te informeren over alles rond zonnepanelen en hoe je de plaatsing op je dak op een goede manier kunt plannen en organiseren. Verder veel gegevens over ieder onderdeel van de zonnestroominstallatie, de zonnepanelen, omvormer, montagematerialen en over het monteren resp. installeren. Maar ook alles wat er mee te maken heeft zoals dakligging, dakbedekking, schaduw en nog veel veel meer. Belangrijke onderdelen zijn omvormers en hun efficiëntie, aandachtspunten bij het kopen van zonnepanelen, garanties (produkt- en vermogensgaranties) en niet te vergeten het presenteren van de installatiebedrijven ook wel zonnepanelen-installateurs genoemd. Ook hebben we oog voor het toenemend aantal solar webshops waar de handige consument zijn waren kan bestellen. Iedereen kan hier alles vinden wat van belang is ter realisering van dat zonnige en vooral voordelige plaatje op jouw 'dak'.zonnepanelen_aanbieding_spotgoedkoop_€_0,89_per_wattpiek_inclusief_volledige_montage_en_installatie_inclusief_btw
 

Onze informatieve websites zijn voortdurend in beweging
We blijven onze 3 websites continue aanpassen in het belang van onze lezers maar natuurlijk ook in het belang van een duurzamere toekomst van ons allemaal. Onze informatie over zonnepanelen is volledig onafhankelijk en objectief, want wij verkopen geen 'zonnepanelen'. We hopen dat je veel kennis over zonnepanelen van onze website kunt halen en straks veel plezier beleeft aan die zonnepanelen op jouw eigen dak.

Naast deze zonnepanelen-informatiesite hebben we voor jouw gemak ook nog een website met daarop alle zonnepanelen-installateurs van Nederland. Bovendien nog een aparte site met informatie hoe je zelf de BTW die je hebt betaald voor je zonnepanelen met een uiterst complete en overzichtelijke BTW-HANDLEIDING zelf kunt terugvragen of door ons kunt laten terugvragen. Ga je nu of binnenkort aan de gang met zonnepanelen? Zet onze websites bij je favorieten!
 
een (hele) kleine greep uit de vele onderwerpen overzonnepanelen op deze zonnepanelen-informatiesite;
 
 
 
 
Nederland (heel heel erg langzaam) iets duurzamer
Het gaat niet echt hard met duurzame energie in Nederland en daarom is Sun4ever deze site en haar activiteiten gestart. Wij willen iedereen van dienst zijn om duurzamer te worden en vooral bijdragen aan meer zonnepanelen op onze daken en dus meer duurzame energie.

Nieuws 17 februari 2015
Europa op koers voor klimaatdoelen, maar Nederland doet niet mee!
De Europese Unie is hard op weg om eerder gestelde klimaatdoelen voor 2020 te halen. Nederland blijft echter achter, meldde het Europees Milieuagentschap EEA dinsdag in een rapport.

De EU heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 ten opzichte van dertig jaar eerder zeker 20 procent minder broeikasgassen uit te stoten, zeker 20 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen en zeker 20 procent te besparen op energieconsumptie. Volgens het EEA ziet het er nu naar uit dat die doelstellingen stuk voor stuk ruim gehaald gaan worden.

Nederland heeft op nationaal niveau echter moeite om mee te komen. De verminderde uitstoot wordt volgens het EEA alleen bereikt als extra maatregelen worden ingevoerd die in 2012 nog gepland werden. Ook de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie blijft achter bij de verwachtingen. Ook wat betreft de verminderingen van de energieconsumptie staat Nederland niet bij de zeventien lidstaten die voldoen aan de doelstellingen.

Onze site is er voor:

► diegenen die een groen hart hebben en willen bijdragen aan een duurzamere wereld
► diegenen die zien dat de klimaatverandering gestopt moet worden
► diegenen die in deze crisistijden terecht zijn gericht op hun eigen financiële situatie en willen besparen op de energienota
► diegenen die energie-onafhankelijk willen worden van dictators als Poetin en andere niet democratische landen met olie en gas

Wij willen iedereen van informatie voorzien in het belang van een duurzame toekomst van ons allemaal! Heb je te weinig tijd of zin om je in het onderwerp te verdiepen of heb je totaal geen technische feeling dan kunnen we bij bijna alles helpen met raad en daad.alle onafhankelijkeen objectieve informatie over zonnepanelen op een site

de goedkoopste energie van nederland komt van jouw eigen dak

zonnepanelen informatie zonnepanelen forum zonnepanelen plaatsing zonnepanelen daktest zonnepanelen schaduw zonnepanelen zijn lonend
Doelstelling van de 3 Sun4ever informatie websites
De doelstelling van deze site is om alles op het gebied van zonnepanelen te verzamelen en op een overzichtelijke wijze te presenteren. Dat proberen we zo volledig mogelijk te doen zodat je een compleet overzicht krijgt en een handleiding hebt om tot een fantastisch zonnig plaatje op je dak te komen en daarmee je huishouden onafhankelijk(er) te maken van de grote energiebedrijven en de wereldenergieprijzen. Bovendien willen we zo het milieu en klimaat een dienst bewijzen en tegelijkertijd onze eigen gezondheid verbeteren. Want daar gaat het gewoon ook over. Van kolencentrales ga je (eerder) dood en van windmolens en zonnepanelen in ieder geval niet.Steeds meer consumenten tonen interesse in eigen elektriciteitsopwekking en daarmee dus in zonnepanelen. Het begint een trendy onderwerp te worden op feesten en partijen. Die mensen die inmiddels hun eigen stroom opwekken houden nauwkeurig hun dagelijkse opbrengst bij en worden nog enthousiaster als hun meter in het voorjaar begint terug te draaien. Het is een virus waarmee je besmet wordt, maar wel één waar je heel blij van wordt! En de volgende stap is het opslaan van de zelf geproduceerde zonnestroom in accu's e.d. Dan kunnen we wellicht helemaal los van het net, maar dat is prijstechnisch nog een brug te ver maar praktisch al wel realiseerbaar. Ook hiermee loopt Duitsland inmiddels stevig voorop en worden 'opslagsystemen' al gesubsidieerd waardoor er een goede thuismarkt geschapen wordt. Dat helpt de industrie om ook op dit terrein belangrijke stappen te zetten naar een voortrekkersrol. 


 
zon in je woning met zonnepanelen zonnepanelen in verschillende soorten
afb. Heb jij al 'Contact met de Zon'?   afb. Wanneer zonnepanelen op jouw eigen dak?Voordelen zonnepanelen zijn in 2015 extreem groot geworden!
Maar buiten het 'fun- element' en de te bereiken besparingen en onafhankelijkheid van de stijgende olieprijzen is er nog een kant minstens zo belangrijk is en dat is de impact die het heeft op onze toekomstige energievoorziening. Mensen raken er van overtuigd dat het zo niet langer kan met de milieuvervuiling, de klimaat-verandering en de afhankelijkheid van ondemocratische olielanden in het Midden-Oosten en Rusland met dictator Poetin! En overigens ook met onze portemonnee.

Nu gaat het er om dat we met zoveel mogelijk mensen de eersten in dit proces gaan volgen en de energietransitie vorm te gaan geven. In 2014 zijn er 80.000 woningen voorzien van zonnepanelen. Dat is al een sprong vooruit vergeleken met de afgelopen jaren maar met ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland gaat dat 100 jaar duren voordat ze allemaal zijn voorzien. Aangezien zonnepanelen pakweg 30 jaar meegaan moet het tempo waarmee zonnepanelen op woningdaken worden geschroefd nog ruim
 vervijfvoudigen! Laat dan je hart spreken. Als je geen groen gevoel hebt laat dan je portemonnee dat doen. Doe mee en kies voor een schone, veilige en onafhankelijke samenleving. Samen kunnen we het, 'Samen duurzaam'. Dat is onze lijfspreuk!

Zelfs in de politiek lijkt een iets positievere toon richting vergroening te worden aangeslagen! Het moet niet gekker worden ..................


 

Waarom je zonnepanelen op jouw dak zou moeten en willen geven we hieronder aan. We nemen aan dat de lijst met voordelen lang genoeg is om je serieus in het onderwerp te gaan verdiepen. Dan ben je bij ons aan het goede adres want wij zijn als Stichting zowel onafhankelijk als non-profit én gericht op een betere en schonere wereld met toekomst voor iedereen en zeker voor volgende generaties. Maar kijk je begrijpelijkwijs in crisistijd vooral naar je portemonnee? Neem dan zonnepanelen mee in je opties want je wordt er zeker beter van. Onze slagzin is als volgt;

"Ook in 2015 komt de goedkoopste energie van heel Nederland nog steeds van jouw eigen dak!"

Energievergelijkingssites kunnen vanaf nu opgeheven worden!
Keuzestress is iets waar Nederlanders een broertje dood aan hebben. Het zoeken naar de goedkoopste energie is nu ook voorgoed iets uit het verleden. Als je een goed op de zon liggend eigen dak hebt dan laat je die stress achter je door het aanschaffen van zonnepanelen. Daarmee ben je altijd het goedkoopste uit en voor de komende 30 jaar onafhankelijk van de energieprijzen op de wereldmarkt. Overstappen van het ene naar het andere energiebedrijf is nooit meer nodig. De voordelen blijven binnenstromen zonder dat je er nog iets voor hoeft te doen. Tel uit je winst en maak het jezelf makkelijk!zonnepanelen op je dakwaarom zonnepanelen

Nieuws juli 2012
Tachtig procent Nederlanders vindt zonnepanelen een goed idee
Uit een onderzoek van de Stichting Natuur & Milieu blijkt dat ongeveer 80 procent van de Nederlanders zonnepanelen een goed idee vinden. Liefst 43 procent wil ze op eigen dak. Zonnestroom kan daarmee zeer zeker harder groeien dan ander duurzaam gedrag. Inmiddels is ook 60 procent van de Nederlanders bezig met energiebesparing. Meer dan de helft wil dat het kabinet de belasting op milieuvervuiling verhoogd en bijna 70 procent wil dat subsidies voor niet-duurzame bedrijven worden afgeschaft.


Zonkracht is in Nederland heel erg goed voor zonnepanelen
We mogen dan wel niet de zonkracht van de landen aan de Middellandse Zee hebben, de zon in Nederland is krachtig genoeg voor een hoge opbrengst aan zonnestroom van zonnepanelen. We hebben zonne-energie met onze extreem energie-intensieve economie ook gewoon heel hard nodig. Ieder dag meer dan gisteren. Met zonnepanelen kan het door de enorme prijsdaling die we gezien hebben. De Duitsers tonen het met hun op gang gekomen energietransitie gewoon simpel aan. Zij hebben zonne-energie op de kaart gezet. Daar is het van start gegaan en nergens anders. Inmiddels hebben Japan, China, Groot-Brittanië, Italië en de Verenigde Staten het stokje overgenomen. In 2015 wordt er pakweg 58 Gigawatt aan vermogen in de wereld gerealiseerd. Dat is voor Nederlandse begrippen 14 miljoen Nederlandse huishoudens. Het begint op stoom te komen, maar nu Nederland nog.

Daar kun jij bij helpen! Doe het NU en begin direct met besparen in je portemonnee en in ons leefmilieu! Sparen bij de bank kost momenteel geld, zonnepanelen leveren veel op.PVGIS zoninstraling Nederland
 Afb. EC - Zon verdeelt over het land (gemiddeld)

 


zonnepanelen plat dak zonnepanelen schuin dak zonnepanelen zonneschijn zonnepanelen voordelig op eigen dak zonnepanelen overal in het land 
Zonstraal Top50
Sun4ever Wie_en_wat?Zonnepanelen Wat_en_hoe?Zonnepanelen ZonnestroomsysteemZonnepanelen FinancieelZonnepanelen BTW_terugvragenZonnepanelen LeveranciersZonnepanelen FabrikantenAanverwante onderwerpen